Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Default image

Văn

Cài UniFi Controller lên Raspberry Pi

Raspberry Pi OS là một hệ điều hành được xây dựng dựa trên Debian, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng cài đặt UniFi Controller (UniFi Network Application) lên nó. Những phần cứng được sử dụng: Raspberry Pi Zero…