Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Default image

Văn

Cài AirPlay server trên Raspberry Pi

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cài đặt balena-rpiplay lên Raspberry Pi để biến nó thành AirPlay server. Sau khi kết nối Raspberry Pi tới một màn hình rời, bạn có thể chia sẻ màn hình của iPhone/iPad/Macbook tới…