Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Default image

Văn

Cài AirPlay server trên Raspberry Pi

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cài đặt balena-rpiplay lên Raspberry Pi để biến nó thành AirPlay server. Sau khi kết nối Raspberry Pi tới một màn hình rời, bạn có thể chia sẻ màn hình của iPhone/iPad/Macbook tới…

Raspberry Pi Pico W

Được phát hành vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, Raspberry Pi Pico là bo mạch vi điều khiển đầu tiên được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation. Tuy nhiên, phiên bản này không có kết nối không dây (wireless)…