Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Danh mục In 3D

Chế tạo Hungry Robot với REKA:BIT

Hungry Robot micro:bit

Mình đã chỉnh sửa thiết kế của phiên bản gốc để có thể chế tạo Hungry Robot với REKA:BIT (đi kèm với micro:bit). Chúng ta chỉ cần nhấn nút A để khởi động robot và nhấn nút B để dừng.…