Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Thẻ Microbit

AI với ZOOM:BIT: Nhận diện khuôn mặt

Bài viết hướng dẫn này nói về cách sử dụng ZOOM:BIT với Huskylens để tạo một dự án nhận dạng khuôn mặt thú vị. Chúng tôi sẽ dạy ZOOM:BIT cách nhận dạng một khuôn mặt đặc biệt, chẳng hạn như một đứa trẻ trong ngày sinh nhật và hát tặng họ một bài hát!

Microbit Với Arduino IDE

2021 12 11 3 39 19

Trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem hướng dẫn lập trình micro:bit sử dụng Arduino ide. Có nhiều phần mềm được sử dụng để lập trình micro:bit nhưng hôm nay chúng ta sẽ sử dụng Arduino ide. Dưới…