Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

remote control zoombit using grove 8266 wifi and blynk

Bộ Điều Khiển Từ Xa ZOOM:BIT sử dụng Grove 8266 WiFi và Blynk

Bạn có muốn điều khiển từ xa ZOOM:BIT như một xe hơi đồ chơi?Phần hướng dẫn này hướng dẫn bạn từng bước lắp ráp một bộ điều khiển ZOOM:BIT  sử dụng module Wifi Grove 8266 và Blynk.

Bạn có thể tự mình vượt chướng ngại vật và sử dụng ZOOM: BIT để thực hiện thử thách

Phần cứng và phần mềm

Phần cứng:

 1. Zoom:bit (với micro:bit) x1
 2. Grove WiFi 8266 x1

Phần mềm:

 1. Trình chỉnh sửa mã Makecode cho micro:bit
 2. Blynk

 

Trước Khi Bắt Đầu

Thiết lập phần cứng

ZOOM:BIT + WiFi Grove 8266

1. Làm theo các bước trong sách hướng dẫn để lắp ráp ZOOM:BIT.

Xin lưu ý: Nếu bạn chưa quen với ZOOM:BIT, bạn nên hoàn thành các bài học trong sách hướng dẫn trước khi bắt đầu phần hướng dẫn này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang sản phẩm của chúng tôi tại đây.

2. Rút phích cắm của Cảm Biến Dòng Maker (P1:P9) khỏi REKA:BIT.
* Chúng tôi không sử dụng Cảm biến Dòng Maker trong dự án này; cúng ta cần P1 cho module WiFi.

3. Sử dụng băng keo hai mặt hoặc băng keo để dán module WiFi Grove 8266 trong hộp ZOOM:BIT.

4. Đưa dây cáp Grove qua lỗ cắm và kết nối với module WiFi Grove 8266 đến cổng P0:P1.

5. Kết nối dây cáp USB với máy tính và bo mạch REKA:BIT của ZOOM:BIT.

6. Mở REKA:BIT.

Thiết Lập Phần Mềm

micro:bit MakeCode

1. Đến trình chỉnh sửa Microsoft MakeCode tại https://makecode.microbit.org/

2. Tạo một dự án mới và đặt tên cho nó.

Xin lưu ý: Nếu bạn cần một phiên bản ngoại tuyến, bạn có thể tải tại đây [link: https://makecode.microbit.org/offline].

3.Trong dự án, chọn “Extensions”dưới biểu tượng Settings. Bạn cần thêm 2 phần mở rộng, cả “ZOOM:BIT” và “ESP8266”.

4. Tìm kiếm và thêm phần mở rộng “ESP8266” cho module WiFi Grove, và phần mở rộng “zoombit” cho ZOOM:BIT.

Blynk

1. Tạo một dự án Blynk trong ứng dụng Blynk trên điện thoại và nhận mã thông báo Auth co dự án.

Theo dõi hướng dẫn tại đây nếu bạn chưa quen với Blynk.

 

Mã Code làm gì?

 1. Có thể kết nối với WiFi.
 2. Có thể kết nối với dự án Blynktrên điện thoại thông minh.
 3. Có thể điều khiển sự di chuyển của ZOOM:BIT từ Blynk bao gồm: tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải.
 4. Có thể bật hoặc tắt đèn pha của ZOOM:BIT từ Blynk.

 

Bắt đầu viết code

Chúng tôi đã chuẩn bị những mã code mẫu ở đây, bạn có thể tải xuống xuống sử dụng trực tiếp sau khi bạn hoàn thành Hardware Setup, Software SetupBlynk Widget Setup.

Bạn nhớ thay đổi WiFi SSID, mật khẩu và Blynk Auth Token.

Khuyến khích bạn khám phá và tìm hiểu các bước dưới đây.

Bước 1: Cài đặt Blynk Widget

1.Chọn ứng dụng Blynk và chọn dự án Blynk

2. Trên dự án Blynk, chọn biểu tượng (+) để thêm vào một widget. Chọn “Button” và đặt vào khoảng trống dự án.

3. Chọn Widget mà bạn đã đặt, đặt tên là “Nút chuyển tiếp”, thay đổi kiểu chân và đặt thành “V1”. Đảm bảo nút ở chế độ “PUSH”.

4. Lặp lại (2.) đến (4.) thêm vào 3 nút nữa và đặt tên chúng là “Backward Button” (V2), “Left Button” (V3) và “Right Button” (V4).

5.Giữ và kéo các widget. Trong khoảng trống dự án, bạn đặt các nút quay ra 4 hướng khác nhau.

Bạn có thể thay đổi kích thước của nút bằng cách giữ và thả widget. Khi bạn thấy 2 dấu chấm ở bên cạnh của tiện ích, hãy kéo nó đến kích thước bạn muốn.

6. Chọn biểu tượng (+) để thêm lại một widget. Chọn “Button” và đặt nó vào khoảng trống dự án .

7. Chọn Widget bạn đã đặt, đặt tên “Headlights”, tay đổi kiểu chân và chuyển thành “V0”. Thay đổi chế độ nút thành chế độ “SWITCH”. 

Bạn có thể thay đổi kích thước của nút bằng cách giữ và thả widget. Khi bạn thấy 2 dấu chấm ở bên cạnh của tiện ích, hãy kéo nó đến kích thước bạn muốn.

Bước 2: Khởi Tạo và Kết nối Module WiFi

Đầu tiên, khởi chạy Module WiFi và kết nối thiết bị micro:bit đến WiFi. 

Làm theo các bước tại đây để tạo module WiFi và kết nối với WiFi.

Thay đổi số cổng Tx và Rx thành Tx:P1 và Rx:P0.

Bước 3: Tạo Ra Nhiều Biến Đổi

Có nhiều biến đổi chúng ta sử dụng trong phần hướng dẫn này, bao gồm:

 • Blynk Token
 • Forward Button
 • Backward Button
 • Left Button
 • Right Button
 • Headlights
 • Max Speed
 • Min Speed

1. Đến “Variables” và chọn“Make a variable…”, và tạo 8 biến đổi được đề cập ở trên .

Bước 4: Cài Đặt Blynk Token

1. Chọn khối [set “” to “” ] từ danh mục “Variables” và gắn nó vào khối [on start]. Thay đổi thành “Blynk Token”.

2. Chọn khối [ “” ] từ danh mục “Text” và gắn nó vào khối [ set “Blynk Token” to “” ].

Lời khuyên: Khối [set “” to “” ] lưu trữ dữ liệu ở dạng số nguyên. Khi chúng ta sử dụng khối [ “” ] block, nó sẽ thay đổi định dạng thành kiểu chuỗi để chúng ta có thể lưu trữ Blynk Token tong biến đổi này.

3. Sao chép và dán mã xác thực của dự án Blynk vào khối

Làm theo hướng dẫn này để lấy mã xác thực của dự án Blynk .

Bước 5: Cài Đặt Tốc Độ Tối Đa Và Tối Thiểu

1. Chọn khối [set “” to “” ] từ danh mục “Variables” và gắn nó vào khối [on start]. Thay đổi Variable thành “Max Speed”.

2. Chèn bất kỳ giá trị nào từ 0 đến 255, ví dụ “200”.

3. Chọn khối [set “” to “” ] từ danh mục “Variables” và gắn nó vào khối [on start]. Thay đổi Variable thành “Min Speed”.

4. Chọn khối [ “” ÷ “” ] từ “Math” và gắn nó vào khối [ Cài đặt “Min Speed” thành “” ].

5. Chọn khối [Max Speed] từ “Variables” và gắn nó vào [cài đặt “Min Speed” đến khối [ “” ÷ “” ] ] và thêm “2” để tạo thành [“Max Speed” ÷ “2”]. Điều này cho phép Tốc Độ Tối Thiểu bằng nữa Tốc Độ Tối Đa.

Bước 6: Đặt Điều Kiện cho Đèn Pha

1. Chọn khối [cài đặt “” đến “” ] từ danh mục “Variables” và gắn vào khối [forever]. Thay đổi Variable thành “Headlights”.

2. Chọn khối [phân tích thành khối “” ] từ “Text” và gắn nó vào khối [đặt “Headlights” thành “” ].

3. Chọn khối [đọc Blynk: Token “” Pin “” ] từ danh mục “ESP8266 WiFi” >> “Blynk”và gắn vào [đặt “Headlights” thành khối [ phân tích thành số “” ] ].

Lời khuyên: [đọc Blynk: Token “” Pin “” ] đọc khối dữ liệu nhận được từ Blynk dưới dạng chuỗi. Vì vậy, khối [phân tích thành số “” ] được sử dụng chuyển đổi nó thành số nguyên trước khi phát triển mã code.

4. Chọn thay đổi [Blynk Token] từ “Variables” và gắn nó vào khối [đọc Blynk: Token “” Pin “” ].

5. Điền số chân bằng “V0”.

6. Chọn khối [if-else] từ “Logic” và gắn nó vào khối [forever].

7. Chọn khối [ “” = “” ] từ “Logic” và gắn nó vào khối [if-else].

8. Chọn thay đổi [Headlights] từ “Variables” và gắn nó vào khối [ “” = “” ] chèn “1”.

9. Chọn [cài đặt “” headlight to “” ] từ “ZOOM:BIT” và gắn nó bên dưới “if-then” khối [ if-else ]. Cài đặt “all”đèn pha thành “on” (if “Headlights” = “1”).

10. Chọn lại [cài đặt “” headlight to “” ] từ “ZOOM:BIT” và gắn nó vào “else” của khối [ if-else ]. Cài “all” đèn pha đến “off” (if “Headlights” = “0”).

Lời khuyên: Nút trong Blynk gửi giá trị “1” khi nó được nhấn hoặc bật, “0” khi nó tắt.

Bước 7: Đặt Các Điều Kiện Cho Sự Di Chuyển của ZOOM:BIT

1. Chọn khối[cài đặt “” to “” ] từ danh mục“Variables” à gắn nó vào khối [forever]. Thay đổi Variable thành “Forward Button”.

2. Chọn khối [phân tích thành số “” ] từ “Text” và gắn nó vào khối [set “Forward Button” to “” ] .

3. Chọn khối [đọc Blynk: Token “” Pin “” ] từ danh mục “ESP8266 WiFi” >> “Blynk” và gắn nó vào khối [cài đặt “Forward Button” thành [phân tích số “” ] ] .

4. Chọn thay đổi [Blynk Token] từ “Variables” và gắn nó vào khối [đọc Blynk: Token “” Pin “” ].

5. Điền số chân bằng “V1”.

6. Lặp lại (1.) đến (5.)để thay đổi thành “Backward Button” (V2), “Left Button” (V3) and “Right Button” (V4).BẠn có thể nhấp chuột phải vào [cài đặt “Forward Button”thành khối [phân tích số [đọc Blynk: Token “Blynk Token” Pin “V1” ] ] ] và nháy đúp nó và thay đổi số chân

Bây giờ chúng ta muốn thực hiện một số điều kiện khi mỗi nút được nhấn.

Nút nhấnSự di chuyển của ZOOM:BIT
Forward ButtonMoves forward
Backward ButtonMoves backward
Left ButtonRotates left
Right ButtonRotates right
Forward Button & Left Button/ Right ButtonTurns left/right in forward direction
Backward Button & Left Button/ Right ButtonTurns left/right in backward direction
No Button is pressedbrake/stationary

Lời khuyên: Nút trong Blynkửi giá trị “1” Khi được nhấn bật, “0” khi được tắt.

7. Chọn khối [if-else] từ “Logic” và gắn nó vào khối [forever].

8. Chọn khối [ “” = “” ] từ “Logic” và gắn vào khối [if-else] block.

9. Chọn thay đổi [Forward Button] từ “Variables” va gắn nó vào khối [ “” = “” ] chèn “1”.

10. Lặp lại (8.) và (9.) bằng thay đổi điều kiện thành [[Backward Button] = “1”], [[Left Button] = “1”] và [[Right Button] = “1”] tên cùng khối [if-else].

Lời khuyên: Chọn biểu tượng (+) trên khối [if-else] thêm điều kiện “else if”, (-) để loại bỏ.

IF [Forward Button] = “1”

11.Chọn khối [ di chuyển “” at speed “” ] từ “ZOOM:BIT” v gắn nó dưới các điều kiện [[Forward Button] = “1”].

12. Chọn thay đổi [Max Speed] từ “Variables” và gắn nó vào khối và đặt nó thành [ di chuyển “forward” ở tốc độ [Max Speed]].

13. Chọn khối khác [if-else] và gắn nó dưới [[Forward Button] = “1”].

14. Chọn khối [ “” and “” ] từ “Logic” và gắn nó vào khối [if-else].

15. Chọn 2 khối [ “” = “” ] từ“Logic” và gắn nó vào khối [ “” and “” ].

16. Chọn thay đổi [Forward Button] và [Left Button] từ “Variables” Và gắn nó vào khối [ “” = “” ]. Nhập “1” cho cả hai khối [ “” = “” ] ,điều kiện là [ [ [Forward Button] = “1” ] và [ [Left Button] = “1” ] ].

17. Chọn khối [Cài tốc độ động cơ: left “” right “” ] từ “ZOOM:BIT” và gắn vào khối [if-else].

18. Chọn [Min Speed] từ “Variables” và gắn vào tốc độ động cơ bên trái, [Max Speed] đến tốc độ động cơ bên phải.

19. Lặp lại (14.) đến (18.) để có điều kiện khác: else if [ [ [Forward Button] = “1” ] và [ [Right Button] = “1” ] ] và cài đặt tốc độ động cơ : [set motor speed: left [Max Speed] bên phải [Min Speed] ].

Mẹo: Chọn biểu tượng (+) trên khối [if-else] thêm những điều kiện “else if”, (-) để loại bỏ.

IF [Backward Button] = “1”

20. Lặp lại(11.) đến (19.) bằng thay đổi hướng từ “forward” đến khối “backward” :

 • Else if [[Backward Button] = “1”] then >> [ move “backward” at speed [Max Speed]]
 • IF[ [ [Backward Button] = “1” ] and [ [Left Button] = “1” ] ] then >> [set motor speed: left [“0” – [Min Speed]] right [“0” – [Max Speed]] ]
 • Else if[ [ [Backward Button] = “1” ] and [ [Right Button] = “1” ] ] then >> [set motor speed: left [“0” – [Max Speed]] right [“0” – [Min Speed]] ]

Lời khuyên: [ “” – “” ] ừ danh mục “Math” để thay đổi tốc độ của động cơ thành giá trị âm >> động cơ di chuyển theo hướng đảo ngược.

Tips: You may right click on the similar or repeating blocks and select “duplicate”.

IF [Left Button] = “1”

21.Chọn khối [set motor speed: left “” right “” ] từ “ZOOM:BIT” và gắn nó dưới điều kiện của [[Left Button] = “1”].

22. Chọn khối [ “” – “” ] từ “Math” và gắn nó vào tốc độ động cơ bên trái

23. Chọn [Max Speed] từ “Variables” và gắn nó vào tốc độ động cơ bên trái và một khối khác [Max Speed] cho tốc độ động cơ bên phải, để nhận [set motor speed: bên trái [“0” – [Max Speed]] bên phải [Max Speed]].

24. lặp lại (13.) đến (19.) để có các điều kiện sau:

 • If[ [ [Forward Button] = “1” ] and [ [Left Button] = “1” ] ] then >> [ set motor speed: left [Min Speed] right [Max Speed] ]
 • Else if[ [ [Backward Button] = “1” ] and [ [Left Button] = “1” ] ] then >> [ set motor speed: left [“0” – [Min Speed]] right [“0” – [Max Speed]] ]

IF [Right Button] = “1”

25. Lặp lại (21.) đến (24.) bằng cách thay đổi hướng từ “left” sang “right”, dể nhận:

 • Else if [[Right Button] = “1”] then >> [ set motor speed: left [Max Speed] right [“0” – [Max Speed]]]
 • IF [ [ [Forward Button] = “1” ] and [ [Right Button] = “1” ] ] then >> [ set motor speed: left [Max Speed] right [Min Speed] ]
 • Else if[ [ [Backward Button] = “1” ] and [ [Right Button] = “1” ] ] then >> [ set motor speed: left [“0” – [Max Speed]] right [“0” – [Min Speed]] ]

Phần Khác

Khi không có nút nào được nhấn, chúng ta sẽ để ZOOM:BIT ngừng di chuyển.

26. Chọn khối [set motor speed: left “” right “” ] từ “ZOOM:BIT” và gắn nó dưới “else”.

27. Cài đặt tốc độ động cơ bên trái thành “0” và động cơ bên phải thành “0”.

Mã Code đầy đủ:

Bước 8: Tải mã Code và bắt đầu thực hiện!

1. Tải mã code xuống ZOOM:BIT.

2.Rút dây cáp USB khỏi ZOOM:BIT.

3. Kết nối cáp nguồn với ZOOM:BIT, đảm bảo pin được lắp đúng vào giá đỡ pin

4. Chọn dự án Blynk trong điện thoại và nhấn nút phát. Hãy nhấn các nút khi bạn kết nối wifi thành công!

 GENTLE REMINDER

Please DON”T do this to your ZOOM:BIT:

 • Crash your ZOOM:BIT into anything.
 • Run down the staircase.
 • Fall from an elevated platform, for example a table.
 • Anything that would spoil the parts in your ZOOM:BIT.

Hope you learned how to use Grove WiFi 8266 module with the micro:bit and MakeCode. Thank you.

You are encouraged to further improve the code for higher efficiency and more advanced applications.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận