Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Default image

July Thai

AI với ZOOM:BIT: Nhận diện khuôn mặt

Bài viết hướng dẫn này nói về cách sử dụng ZOOM:BIT với Huskylens để tạo một dự án nhận dạng khuôn mặt thú vị. Chúng tôi sẽ dạy ZOOM:BIT cách nhận dạng một khuôn mặt đặc biệt, chẳng hạn như một đứa trẻ trong ngày sinh nhật và hát tặng họ một bài hát!