Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Danh mục Makers

Microbit Với Arduino IDE

2021 12 11 3 39 19

Trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem hướng dẫn lập trình micro:bit sử dụng Arduino ide. Có nhiều phần mềm được sử dụng để lập trình micro:bit nhưng hôm nay chúng ta sẽ sử dụng Arduino ide. Dưới…