Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Thẻ USB Boot

USB Boot Raspberry Pi Zero 2 W

Không những mạnh hơn Raspberry Pi Zero W đến 5 lần, Raspberry Pi Zero 2 W còn được trang bị nhiều tính năng mới. Một tính năng nổi bật là USB Boot (khởi động từ thiết bị lưu trữ USB).…