Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Cài Đặt HAT LCD 1.44 Inch Waveshare trên Raspberry Pi

HAT là từ viết tắt của Hardware Attached on Top, có thể hiểu đơn giản là bộ mở rộng được gắn trên 40 chân header/GPIO của Raspberry Pi.

HAT LCD 1.44 Inch này là một Màn hình LCD 64K màu RGB, kích thươc 1.44″ và có độ phân giải 128×128 pixel. Màn hình sử dụng trình điều khiển ST7735S và giao tiếp qua cổng SPI. Đồng thời, nó cũng được trang bị 3 nút nhấn và 1 Joystick, rất tiện dụng và thích hợp cho Raspberry Pi, đặt biệt là Raspberry Pi Zero.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm cũng như cài đặt drive và thư viện để sử dụng nó với Raspberry Pi Zero 2 W.

Bật Interface SPI

Mở cửa sổ terminal trên màn hình hoặc cửa sổ Terminal qua SSH và nhập các lệnh này vào:

sudo raspi-config

Sau đó, vào Interface Options -> SPI -> Yes để bật nó

Tiếp theo, hãy khởi động lại Raspberry Pi để thay đổi có hiệu lực.

sudo reboot

Cài đặt thư viện cho HAT 1.44 Inch LCD

Thư viện BCM2835

wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.68.tar.gz
tar zxvf bcm2835-1.68.tar.gz
cd bcm2835-1.68/
sudo ./configure && sudo make && sudo make check && sudo make install

Thư viện wiringPi

git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi
cd WiringPi
./build
gpio -v

Ngoài ra, bạn cũng có thể cài wiringPi với sudo apt-get install wiringpi tuy nhiên nó sẽ không chạy trên một số phiên bản của Raspberry Pi OS.

Cài đặt python

sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-pip
sudo apt-get install python3-pil
sudo apt-get install python3-numpy
sudo pip3 install RPi.GPIO
sudo pip3 install spidev

Cài driver FBCP

cd ~
sudo apt-get install cmake -y
sudo apt-get install p7zip-full -y
wget https://www.waveshare.com/w/upload/f/f9/Waveshare_fbcp.7z
7z x Waveshare_fbcp.7z -o./waveshare_fbcp
cd waveshare_fbcp
mkdir build
cd build
cmake -DSPI_BUS_CLOCK_DIVISOR=20 -DWAVESHARE_1INCH44_LCD_HAT=ON -DBACKLIGHT_CONTROL=ON -DSTATISTICS=0 ..

Sau khi bạn chạy dòng lệnh make -j, hệ thống sẽ tiến hành build driver với tên fbcp. Sau đó, hãy chạy nó với sudo ./fbcp

make -j
sudo ./fbcp

Tiếp theo, chúng ta cần cấu hình để fbcp khởi động cùng Raspberry Pi OS

sudo cp ~/waveshare_fbcp/build/fbcp /usr/local/bin/fbcp
sudo nano /etc/rc.local

Bạn có thể xóa hết các nội dung trong file này, chỉ để lại

fbcp&
exit 0

Tiếp theo, chúng ta sẽ chỉnh sửa file config.txt để đặt độ phân giải cho màn hình

sudo nano /boot/config.txt

Và thêm các dòng bên dưới

hdmi_force_hotplug=1
hdmi_cvt=300 300 60 1 0 0 0
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
display_rotate=0

Nếu sử dụng các phiên bản Raspberry Pi OS mới hoặc đang dùng Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi Zero 2 W, bạn cần thêm dấu # để vô hiệu hóa dtoverlay (tìm các dòng này trong file rc.local)

#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
#max_framebuffers=2

Và khởi động lại thiết bị

sudo reboot

Lúc này, màn hình desktop của Raspberry Pi OS sẽ xuất hiện trên HAT 1.44 Inch. Tuy nhiên, joystick và nút nhấn chưa hoạt động.

Cài pyMouse để sử dụng Joystick

sudo apt-get install python3-xlib
sudo pip3 install PyMouse
sudo pip3 install unix
sudo pip3 install PyUserInput
wget http://www.waveshare.com/w/upload/d/d3/Mouse.7z
7z x Mouse.7z
sudo python3 mouse.py

Chỉnh sửa tiếp file config.txt

sudo nano /boot/config.txt

Và thêm các dòng sau vào cuối file

gpio=6,19,5,26,13,21,20,16=pu

Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần cấu hình để nó tự khởi động với Raspberry Pi OS

cd .config/
mkdir autostart
cd autostart/
sudo nano local.desktop

Và thêm dòng này vào

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=python3 /home/pi/mouse.py

Cuối cùng, bạn chỉ cần khởi động lại Raspberry Pi với sudo reboot là có thể sử dụng.

Chúc bạn thành công!

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận