Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

VNC with NVIDIA Jetson Nano 2GB & B01

Kết nối VNC tới NVIDIA Jetson Nano 2GB & B01

Chúng ta có thể điều khiển từ xa màn hình của NVIDIA Jetson Nano từ một thiết bị khác bằng Virtual Network Computing (VNC). Trong phần hướng dẫn này, mình sử dụng NVIDIA Jetson Nano 2GB. Cách làm cho NVIDIA Jetson Nano B01 cũng tương tự. Ngoài ra, mình cũng sử dụng một module máy ảnh để kiểm tra chức năng của VNC trong việc điều khiển máy tính của Jetson Nano từ thiết bị khác. 

Các bước

1.Tải Vino (VNC server) trên thiết bị Jetson Nano.

$ sudo apt update
$ sudo apt install vino

2. Tạo một thư mục mới

$ mkdir -p ~/.config/autostart
$ cp /usr/share/applications/vino-server.desktop ~/.config/autostart

3. Cấu hình máy chủ VNC.

$ gsettings set org.gnome.Vino prompt-enabled false
$ gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false

4. Đặt mật khẩu

$ gsettings set org.gnome.Vino authentication-methods "['vnc']"
$ gsettings set org.gnome.Vino vnc-password $(echo -n 'thepassword'|base64)

** Mật khẩu mặt định để truy cập vào máy chủ VNC là ‘thepassword’. Bạn có thể thay đổi bất kỳ mật khẩu nào bạn muốn trong dấu ngoặc kép (‘ ’).

Ví dụ, nếu mật khẩu bạn muốn là abc123, thì lệnh sẽ là:

$ gsettings set org.gnome.Vino vnc-password $(echo -n 'abc123'|base64) 

5. Khởi dộng lại thiết bị Jetson Nano.

$ sudo reboot

6. Tải VNC Viewer trên thiết bị bạn sử dụng điều khiển Jetson Nano .

7. Trên VNC Viewer, đến File -> New connection… -> General.

screenshot 2021 12 28 145101 1

8. Nhập địa chỉ IP thiết bị Jetson Nano ở VNC Server và bất kỳ tên nào bạn muốn  tại Name.

screenshot 2021 12 28 145308

** Để tìm địa chỉ IP ,nhấn vào lệnh Terminal của thiết bị Jetson Nano:

$ ifconfig

Địa chỉ IP có thể tìm thấy tại các interface:

  • eth0 dành cho Ethernet có dây
  • wlan0 cho WiFi
  • l4tbr0 cho thiết bị USB kết nối Ethernet 

Trong hướng dẫn này, Jetson Nano được kết nối bằng WiFi và có địa chỉ IP 192.168.1.12

screenshot 2021 12 28 145453

9. Sau khi tạo kết nối mới, nháy đúp vào nó và một hộp nhắc sẽ xuất hiện, nháy “Continue” và nhập mật khẩu bạn đã cài đặt ở  Bước 4.

screenshot 2021 12 28 145410

10. Nhấp “Ok” và thiết bị của bạn đã được kết nối với  Jetson Nano và bạn có thể điều khiển màn hình  Jetson Nano trên thiết bị của bạn.

screenshot 2021 12 28 145426

11. Để kiểm tra xem thiết bị của bạn có thể điều khiển Jetson Nano từ xa hay không, mở Terminal và nhập dòng lệnh sau trên  VNC Viewerđể mở module camera:

$ gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor_id=0 ! 'video/x-raw(memory:NVMM),width=720, height=480, framerate=21/1, format=NV12' ! nvvidconv flip-method=0 ! 'video/x-raw,width=720, height=480' ! nvvidconv ! nvegltransform ! nveglglessink -e
screenshot 2021 12 28 145512

**Mình đã thử nghiệm hướng dẫn này với  NVIDIA Jetson Nano B01 và kết quả hoàn toàn giống nhau.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận