Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Thẻ micro:bit

Chế tạo Hungry Robot với REKA:BIT

Hungry Robot micro:bit

Mình đã chỉnh sửa thiết kế của phiên bản gốc để có thể chế tạo Hungry Robot với REKA:BIT (đi kèm với micro:bit). Chúng ta chỉ cần nhấn nút A để khởi động robot và nhấn nút B để dừng.…

Automatic Plant Watering System Using REKA:BIT

REKA:BIT Automatic Plant Watering

Introduction Let’s learn and build a simple automatic watering plant system using REKA:BIT. ? Press button A to get the sensor reading. Video Hardware Preparation This is the list of items used in the video. Sample Program This sample program…

Automatic Dustbin Using REKA:BIT

REKA:BIT Automatic Dustbin

Introduction Maybe this is the first tutorial using REKA:BIT. ? So I decide to build a simple automatic dustbin. When the sensor detects an object distance of less than 10cm, the servo motor will open the cover for 5 seconds.…