Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Thẻ Internet of Things

Cách nhận Mã Xác Thực từ Blynk

blynk auth token

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bắt đầu dự án Blynk và nhận Mã Xác Thực từ dự án Blynk . 1. Tải và cài đặt ứng dụng “Blynk” tên điện thoại. 2. Đăng ký một tài khoản…