Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

CircuitPython Pi Pico ESP32

ESP32 như Bộ Đồng Hóa WiFi cho Raspberry Pi Pico

Adding ESP32 as a WiFi co-processor for the Raspberry Pi Pico and program using CircuitPython.

Chúng ta muốn tạo ra những dự án IoT related sử dụng Raspberry Pi Pico và lập trình nó bằng cách sủ dụng CircuitPython. Chúng ta biết rằng Maker Pi Picodi kèm với đầu nối cho ESP8266. Nhưng không may CircuitPython đã ngừng hỗ trợ cho module này. Chúng ta có thể sử dụng ESP32 ESP32 như Bộ Đồng Hóa WiFi cho Raspberry Pi Pico

Video

Video này hiển thi cách thêm ESP32 như Bộ Đồng Hóa WiFi cho Raspberry Pi Pico và lập trình bằng cách CircuitPython.

Phần Cứng

Đây là danh sách những sản phẩm được sử dụng trong video.

Chương Trình Mẫu

Bạn có thể lấy mã từ trang Adafruit Learn :

Bao gồm 5 thư viện từ CircuitPython Libraries bundle.

  1. adafruit_bus_device
  2. adafruit_esp32_spi
  3. adafruit_io
  4. adafruit_minimqtt
  5. adafruit_requests

Tham Khảo:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận