Cytron Technologies

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ ngày lễ)

Hotline 0362917357 

Danh mục Raspberry Pi

Tổng hợp những bài viết và hướng dẫn về Raspberry Pi, một SBC hoàn hảo cho lập trình và xây dựng các dự án điện tử. Raspberry Pi 4 Model B, Raspberry Pi 3 Model B và Raspberry Pi Zero 2 W mới nhất cũng sẽ được giới thiệu.